ShopByLocals mission er en del af FN's verdensmål.

Vi bidrager aktivt til 8 af de 17 mål.

Ingen fattigdom (#1)

ShopByLocals:

Fattigdom er et af verdens største problemer. Næsten halvdelen af ​​verdens befolkning er fattig, mangler mad og rent vand, hvilket dræber tusindvis af mennesker dagligt. Ved at imødekomme dette behov låser vi op for et enormt menneskeligt potentiale. ShopByLocals træder op til dette ansvar ved at skabe muligheder og job for mennesker - som vil gøre dem i stand til at være økonomisk levedygtige og skal sørge for mad til dem og deres familier.

FN:

"At udrydde fattigdom er ikke en velgørenhedsopgave, det er en retfærdighedshandling og nøglen til at frigøre et enormt menneskeligt potentiale. Alligevel lever næsten halvdelen af ​​verdens befolkning i fattigdom, og mangel på mad og rent vand dræber tusinder hver eneste dag hele året. Sammen kan vi brødføde de sultne, udslette sygdomme og give alle i verden en chance for at trives og leve et produktivt og rigt liv."

Kvalitetsuddannelse (#4)

ShopByLocals:

Som FN understreger, "Uddannelse frigør intellektet... og er grundlæggende for selvrespekt.” Det åbner døre til muligheder og fremskridt for mennesker og giver dem mulighed for at bidrage til samfundet. Ved fremmest at være en læring social virksomhed, ShopByLocals adklæder dette behov fordi vi søger at lave kvalitet læring tilgængelig for alle.  

FN:

"Uddannelse frigør intellektet, låser op for fantasien og er grundlæggende for selvrespekt. Det er nøglen til velstand og åbner en verden af ​​muligheder, hvilket gør det muligt for hver enkelt af os at bidrage til et progressivt, sundt samfund. Læring gavner ethvert menneske og bør være tilgængelig for alle."

Ligestilling (#5)

ShopByLocals:

Ddiskrimination mht gender devalueres mennesker. Ikke påHvis det ødelægger samfundet, spilder det også menneskeligt potentiale. ShopByLocals støtter FN ved at give lige respect and mulighed for både mænd og kvinder. Denne måde, vi førlufte fordomme in our global society og sikre den rette respekt for værdigheden af alle personer. 

TheGlobalGoals-ikoner Farvemål 5

FN:

"Kønsbias underminerer vores sociale struktur og devaluerer os alle sammen. Det er ikke kun et menneskerettighedsspørgsmål; det er et enormt spild af verdens menneskelige potentiale. Ved at nægte kvinder lige rettigheder, nægter vi halvdelen af ​​befolkningen en chance for at leve livet fuldt ud. Politisk, økonomisk og social ligestilling for kvinder vil gavne alle verdens borgere. Sammen kan vi udrydde fordomme og arbejde for lige rettigheder og respekt for alle.”

Anstændigt arbejde og økonomisk vækst (#8)

ShopByLocals:

FN fremmer økonomiske fremskridt, der skaber anstændige og tilfredsstillende job. ShopByLocals støtter dette mål by maksimere det menneskelige potentiale igennem arbejde skabelse. Vores mål er og omskoling og opkvalificering af mennesker via læring på arbejdspladsen. Herigennem vil de hele tiden være forberedt på konstant ændringer i arbejdets fremtid. 

TheGlobalGoals-ikoner Farvemål 8

FN:

"Økonomisk vækst bør være en positiv kraft for hele planeten. Det er grunden til, at vi skal sørge for, at økonomiske fremskridt skaber anstændige og tilfredsstillende job, uden at det skader miljøet. Vi skal beskytte arbejdstagerrettigheder og én gang for alle sætte en stopper for moderne slaveri og børnearbejde. Hvis vi fremmer jobskabelse med udvidet adgang til bank- og finanstjenester, kan vi sikre, at alle får fordelene ved iværksætteri og innovation." 

Industri, innovation og infrastruktur (#9)

ShopByLocals:

FN søger at levere en fungerende og modstandsdygtig infrastruktur og industrier for samfund over hele kloden. For at imødekomme dette behov har vi brug for innovative bæredygtige teknologier og adgang til information og finansielle markeder. ShopByLocals kommer på spidsen af ​​f.eksat uddanne folk i teknologi og virksomhed gennem det lokale ShopByLocals projekt – som giver lokale mulighed for at sælge deres produkter/ydelser i gdet globale marked.

TheGlobalGoals-ikoner Farvemål 9

FN:

"En fungerende og robust infrastruktur er grundlaget for ethvert succesfuldt samfund. For at møde fremtidige udfordringer skal vores industrier og infrastruktur opgraderes. Til dette er vi nødt til at fremme innovative bæredygtige teknologier og sikre lige og universel adgang til information og finansielle markeder. Dette vil bringe velstand, skabe job og sikre, at vi bygger stabile og velstående samfund over hele kloden."

Reducerede uligheder (#10)

ShopByLocals:

verdens rigdom holdes af kun en lille gruppe af people, der forårsager økonomisk og social diskrimination. Vi skal hjælpe underprivilegerede mennesker til at trives. Ligestilling og fremskridt skal være opnåelig for alle uanset race, køn, religiøs overbevisning eller økonomisk status. ShopByLocals giver lige muligheder for alle mennesker over hele kloden – uden og forskelsbehandling.  

TheGlobalGoals-ikoner Farvemål 10

FN:

“For meget af verdens rigdom ejes af en meget lille gruppe af mennesker. Denne fører ofte til økonomisk og social diskrimination. For at nationer for at blomstre, lighed og velstand skal være tilgængelig for alle – uanset køn, race, religiøs overbevisning eller økonomisk status. Når hvert individ er selvforsynende, hele verden trives."

Bæredygtige byer og samfund (#11)

ShopByLocals:

For at kunne imødekomme verdens voksende befolkning er vi nødt til at finde bæredygtige byer og samfund. Gennem jobskabelse og avancement via lære opportiliteter, ShopByLocals giver åbne døre for folk at have sikker, robust og overkommelige levevilkår 

FN:

”Verdens befolkning stiger konstant. For at kunne rumme alle er vi nødt til at bygge moderne, bæredygtige byer. For at vi alle kan overleve og trives, har vi brug for ny, intelligent byplanlægning, der skaber sikre, overkommelige og robuste byer med grønne og kulturelt inspirerende levevilkår.”

Partnerskaber for målene (#17)

ShopByLocals:

internationalt samarbejde er afgørende for at nå UN Globale mål. Investeringer og støtte er nødvendige for at sikre innovativ teknologiudvikling, fair handel og markedsadgang, især i udviklingslande. ShopByLocals lytter til opfordringen og tager ansvaret for at promovere disse mål og at være en ambassadør for positive forandringer i vores globale samfund. 

TheGlobalGoals-ikoner Farvemål 17

FN:

"De globale mål kan kun nås, hvis vi arbejder sammen. Internationale investeringer og støtte er nødvendige for at sikre innovativ teknologisk udvikling, fair handel og markedsadgang, især for udviklingslandene. For at bygge en bedre verden skal vi være støttende, empatiske, opfindsomme, passionerede og frem for alt samarbejdsvillige."

0
Chat med den lokale sælger eller os
Chat med den lokale sælger eller os
Spørgsmål, tvivl, spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig!
Tilslutning ...
Ingen af ​​vores operatører er tilgængelige i øjeblikket. Prøv igen senere.
Vores operatører har travlt. Prøv igen senere
:
:
:
Har du spørgsmål? Skriv til os!
:
:
Denne chatsession er slut
Var denne samtale nyttig? Stem denne chatsession.
god Bad