SUPPORT de lokale – ShopByLocals er en uafhængig markedsplads
forum lokale butikker rundt om i verden.

CSR – Virksomhedens sociale ansvar

ShopByLocals er dedikeret til at skabe positive forandringer i vores samfund.
Det gør vi ved at støtte 8 ud af 17 FN's mål for bæredygtig udvikling, nemlig:
ShopByLocals
# 1 Ingen fattigdom

Fattigdom er et af verdens største problemer. Næsten halvdelen af ​​verdens befolkning er fattig, mangler mad og rent vand, hvilket dræber tusindvis af mennesker dagligt. Ved at imødekomme dette behov låser vi op for et enormt menneskeligt potentiale. ShopByLocals træder op til dette ansvar ved at skabe muligheder og job for mennesker - som vil gøre dem i stand til at være økonomisk levedygtige og skal sørge for mad til dem og deres familier.

ShopByLocals
#4 Kvalitetsuddannelse

Som FN understreger, "Uddannelse frigør intellektet ... og er grundlæggende for selvrespekt." Det åbner døre til muligheder og fremskridt for mennesker og giver dem mulighed for at bidrage til samfundet. Ved først og fremmest at være en lærende social virksomhed imødekommer ShopByLocals dette behov, fordi vi søger at gøre kvalitetslæring tilgængelig for alle.

ShopByLocals
#5 Kønskvalitet

Kønsdiskrimination devaluerer mennesker. Det ødelægger ikke kun samfundet, det spilder også menneskeligt potentiale. ShopByLocals støtter FN ved at give lige respekt og muligheder for både mænd og kvinder. På denne måde forhindrer vi fordomme i vores globale samfund og sikrer den rette respekt for alle menneskers værdighed.

ShopByLocals
#8 Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

FN fremmer økonomiske fremskridt, der skaber anstændige og tilfredsstillende job. ShopByLocals understøtter dette mål ved at maksimere det menneskelige potentiale gennem jobskabelse. Vores mål er at omkvalificere og opkvalificere mennesker via læring på jobbet. Herigennem vil de hele tiden være forberedt på konstante ændringer i fremtidens arbejde.

ShopByLocals
#9 Industri, innovation og infrastruktur

FN søger at levere fungerende og modstandsdygtig infrastruktur og industrier til samfund over hele kloden. For at imødekomme dette behov har vi brug for innovative bæredygtige teknologier og adgang til information og finansielle markeder. ShopByLocals kommer på forkant ved at uddanne folk i teknologi og foretagsomhed gennem Local ShopByLocals-projektet – som giver lokalbefolkningen mulighed for at sælge deres produkter/tjenester på det globale marked.

ShopByLocals
#10 Reducerede uligheder
Verdens rigdom ejes af kun en lille gruppe mennesker, hvilket forårsager økonomisk og social diskrimination. Vi skal hjælpe underprivilegerede mennesker til at trives. Ligestilling og fremgang skal være opnåelig for alle uanset race, køn, religiøs overbevisning eller økonomisk status. ShopByLocals giver lige muligheder for alle mennesker over hele kloden – uden forskelsbehandling.
ShopByLocals
#11 Bæredygtige byer og samfund

For at kunne imødekomme verdens voksende befolkning er vi nødt til at finde bæredygtige byer og samfund. Gennem jobskabelse og avancement via læringsmuligheder giver ShopByLocals åbne døre til, at folk kan få sikre, robuste og overkommelige levevilkår.

ShopByLocals
#17 Partnerskab for målene

Internationalt samarbejde er afgørende for at nå FN's verdensmål. Investeringer og støtte er nødvendige for at sikre innovativ teknologisk udvikling, fair handel og markedsadgang, især i udviklingslande. ShopByLocals lytter til opfordringen og tager ansvaret for at fremme disse mål og for at være en ambassadør for positive forandringer i vores globale samfund.

Ved at give muligheder for LOKALER på verdensplan er vi i stand til at imødekomme deres behov i henhold til de nævnte FN-mål. Du kan være sikker på, at for hver centavo, der betales for at købe fra vores butikker, forbedres livet for lokale butiksejere.
Vær ét med os i dag. Elsker lokalbefolkningen. Køb lokalt.
HVORDAN KAN DU STØTTE OS?
KØB fra ShopByLocals

0
Chat med den lokale sælger eller os
Chat med den lokale sælger eller os
Spørgsmål, tvivl, spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig!
Tilslutning ...
Ingen af ​​vores operatører er tilgængelige i øjeblikket. Prøv igen senere.
Vores operatører har travlt. Prøv igen senere
:
:
:
Har du spørgsmål? Skriv til os!
:
:
Denne chatsession er slut
Var denne samtale nyttig? Stem denne chatsession.
god Bad