SUPPORT de lokale – ShopByLocals er en uafhængig markedsplads
forum lokale butikker rundt om i verden.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunde 1 efterår 2020

Den første ansøgningsrunde er åben fra XX 12.00 til og med den XX 24.00. Herefter sagsbehandles de indkomne ansøgninger forventeligt inden for 14 dage.

Ansøgningsrunde 2

Det offentliggøres her på siden, når en dato for åbning af ansøgningsrunde 2 er besluttet. Det bliver i første halvdel af 2021.

Vurderingskriterier

Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter brandkriterier:

  1. Realistisk tilpasnings- eller konverteringsplan: De aktiviteter, der ansøges om og købte ydelser, skal være sandsynlige og realistiske for at bidrage til konvertering (pointscore 1 – 4).
  2. Covid-19 relevans: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for omstilling er en afledt effekt af Covid-19 (pointscore 1 – 4).
  3. Potentiale: Virksomheden skal demonstrere, at den har potentiale til at tilpasse sig de skiftende markedsforhold med Covid-19, så de kan være levedygtige på længere sigt (pointscore 1 – 4).
  4. Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme- og/eller oplevelseserhvervet (pointscore 2).

Dokumentationskrav

Alle dokumenter udarbejdet af professionelle revisorer og IT-eksperter

Ved et eventuelt tilsagn om tilskud vil ansøger skulle indhente 3 tilbud for hver aktivitet der søges om i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende om armslængde og i øvrigt leve op til regler i forvaltningsloven. Disse tilbud skal leve op til de gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til forvaltningslovens krav.

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

  • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
  • Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)
  • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
  • Timeregistreringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter
  • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter

Omstillingspuljen er åben fra d. XX til XX kl. 24.00

0
Chat med den lokale sælger eller os
Chat med den lokale sælger eller os
Spørgsmål, tvivl, spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig!
Tilslutning ...
Ingen af ​​vores operatører er tilgængelige i øjeblikket. Prøv igen senere.
Vores operatører har travlt. Prøv igen senere
:
:
:
Har du spørgsmål? Skriv til os!
:
:
Denne chatsession er slut
Var denne samtale nyttig? Stem denne chatsession.
god Bad