SUPPORT de lokale – ShopByLocals er en uafhængig markedsplads
forum lokale butikker rundt om i verden.

Supportmuligheder

Omstillingspuljen giver berørte virksomheder mulighed for at søge midler til en lang række aktiviteter, der kan styrke tilpasningen af ​​deres virksomhed.

Eksempler på aktiviteter virksomheder kan få støtte til

Tilpasning og tilpasning af forretningsmodeller

Tilpasning eller konvertering af forretningsmodel, fx til nye/ændrede markeder, kunder, produkter, grøn omstilling/bæredygtighed og digitalisering. Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæder.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling i forhold til Covid-19 håndtering, herunder fx certificeringer. Kompetenceudvikling i forhold til omstilling/tilpasning, fx træning i nye digitale værktøjer.
Indkøb af udstyr
Fysisk ombygning / materialer.
Nye digitale eller bæredygtige løsninger, fx til crowd management, digitale møder/konferencer.

Bevillingens størrelse

Virksomheder kan søge om et tilskudsbeløb på op til 1.5 mio. kr. pr. virksomhed, afhængig af fx virksomhedens størrelse og behov. Der stilles krav om kontant medfinansiering på minimum 25 % af tilskudsbeløbet.

Flere virksomheder kan søge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. kroner. Hver virksomhed skal dog indsende en ansøgning om sin andel af det samlede projekt.

Regler for tilskud

 • Støtten fra omstillingspuljen til virksomheder ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af udgiften.

  Støtten fra omstillingspuljen til virksomheder ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af udgiften.

 • Selskabet skal holde 25% af udgiften kontant.

  Selskabet skal holde 25% af udgiften kontant.

 • Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder, der angiver støttens størrelse og de omkostninger og aktiviteter, som støtten ydes til.

  Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder, der angiver støttens størrelse og de omkostninger og aktiviteter, som støtten ydes til.

 • Der kan ydes forudbetalinger på op til 50 pct. til virksomheder af det godkendte tilskudsbeløb.

  Der kan ydes forudbetalinger på op til 50 pct. til virksomheder af det godkendte tilskudsbeløb.

 • Tilskuddet ydes efter de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget bagatelstøtte, er det ikke givet, at der kan søges op til 1.5 mio. kroner.

  Tilskuddet ydes efter de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget bagatelstøtte, er det ikke givet, at der kan søges op til 1.5 mio. kroner.

0
Chat med den lokale sælger eller os
Chat med den lokale sælger eller os
Spørgsmål, tvivl, spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig!
Tilslutning ...
Ingen af ​​vores operatører er tilgængelige i øjeblikket. Prøv igen senere.
Vores operatører har travlt. Prøv igen senere
:
:
:
Har du spørgsmål? Skriv til os!
:
:
Denne chatsession er slut
Var denne samtale nyttig? Stem denne chatsession.
god Bad