SUPPORT de lokale – ShopByLocals er en uafhængig markedsplads
forum lokale butikker rundt om i verden.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om Konverteringspuljen.

FAQ (r)

Konverteringspuljen giver tilskud til virksomheder, der skal tilpasse og omstrukturere virksomheden i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi, såsom konferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal omfatte (kan bruges til) konvertering via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller konvertering til at markedsføre produkter og services på nye markeder.

Du kan med fordel læse ansøgningsvejledningen inden.

Puljen kan søges fra den 30. oktober 2020 kl. 12 til den 00. november 13 kl. 2020. Ansøgningerne bliver herefter behandlet, og du vil kunne forvente svar inden for ca. Fjorten (24.00) dage.

Virksomheder kan søge om et tilskudsbeløb på op til 1.5 mio. kr. pr. virksomhed, afhængig af fx virksomhedens størrelse og behov. Der stilles krav om kontant medfinansiering på minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Jeg har modtaget støtte fra en af ​​regeringens Covid-19 hjælpepakker eller kompensationsordninger – kan jeg søge Omstillingsfonden?

Ja, det kan du, så længe de aktiviteter, der søges støtte til, ikke er dækket af andre hjælpe- eller erstatningsordninger.

Der skal indtastes regnskabstal for både 2018 og 2019 (Eventuelt dele af 2019, hvis virksomheden er nyetableret). Der vil være et kommentarfelt tilknyttet disse figurer, så du også kan forklare baggrunden for evt. negative driftsresultater eller negativ egenkapital før Covid-19.
Du kan forvente svar på din ansøgning primo december.
Virksomheden skal finansiere 25 % af de udgifter, der er forbundet med ansøgningen, fx til indkøb af udstyr eller ydelser.
Virksomheden skal finansiere 25 % af de udgifter, der er forbundet med ansøgningen, fx til indkøb af udstyr eller ydelser.
Nej, det er kun muligt at opfylde kravet om 25 % medfinansiering gennem kontant selvbetaling af udgifter i ansøgningsbudgettet.

Ja, hvis de har et stort behov for forandring. Og forudsat at ansøgeren ikke er en del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af ​​deres driftsudgifter.

Faldet i omsætningen på mindst 30 % dokumenteres ved at sammenligne omsætningen fra 1. marts 2019 til og med 31. august 2019 med omsætningen for 1. marts 2020 til og med 31. august 2020. Er virksomheden etableret efter 1. april 2019, er referenceperioden. opgøres som udgangspunkt fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020.

Branchekode udtrækkes automatisk fra virk.dk, når virksomheden udfylder stamdata. Virksomheden har mulighed for manuelt at justere dette.

Flere virksomheder kan søge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 millioner kroner. Hver virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt i forhold til økonomien, men en fælles projektbeskrivelse kan anvendes.

Ja du kan. Vi foreslår dog, at du går i dialog med en kontaktperson eller en forretningsudvikler fra Erhvervshusene inden.

Ved at ansøge accepterer du, at vi kan offentliggøre titel, stamdata (f.eks. firmanavn) og beslutning (modtaget eller ikke modtaget tilskud fra Konverteringspuljen). Vi offentliggør ikke virksomhedsfølsomme oplysninger og vil derfor altid gå i dialog med dig, hvis der eksempelvis som følge af en anmodning om aktindsigt skulle anmodes om oplysninger fra andre dele af din ansøgning.

Alle tilskud skal være udbetalt inden udgangen af ​​2021. Afslutning af projekter og udbetaling af de resterende tilskudsmidler kan dog løbe ind i første halvdel af 2022.

Der kan ikke udbetales tilskud til aktiviteter, der allerede er gennemført, men du kan søge om forlængelse eller fortsættelse af et igangværende projekt, hvis det opfylder kriterierne.
Ja, du er velkommen til at benytte udenlandske leverandører, så længe tilbuddene stadig skal leve op til de gældende regler om armslængde og leve op til forvaltningslovens krav.
Antallet af fuldtidsansatte skal baseres på de seneste tal fra www.virk.dk. Er antallet af årsværk på www.virk.dk ikke korrekt, skal din virksomhed redegøre for dette i et kommentarfelt. Antal ansatte i hhv. 2018 og 2019 kan indtastes i ansøgningsmodulet, når virksomhedens økonomi er beskrevet.
Hele ansøgningen indberettes gennem et ansøgningsmodul, hvor der ikke skal uploades dokumenter eller dokumentation, men kun de relevante oplysninger indtastes. Ved tilsagn om tilskud skal der indhentes 3 tilbud, som ligeledes uploades gennem ansøgningsmodulet, og ved projektets afslutning skal der udarbejdes rådgiverrapport, fremsendes faktura/betalingsdokumentation og en virksomhed der skal udarbejdes en endelig rapport.
0
Chat med den lokale sælger eller os
Chat med den lokale sælger eller os
Spørgsmål, tvivl, spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig!
Tilslutning ...
Ingen af ​​vores operatører er tilgængelige i øjeblikket. Prøv igen senere.
Vores operatører har travlt. Prøv igen senere
:
:
:
Har du spørgsmål? Skriv til os!
:
:
Denne chatsession er slut
Var denne samtale nyttig? Stem denne chatsession.
god Bad